Imate li pitanje? + 381 (0)11 2838 158 i +381 (0)69 1252300 ili na office@procon.rs

Svetlosne kupole

Svetlosne kupole (eng: skydomes, light domes) omogućavaju svetlosnu propustljivost, poseduju odlične termičke izolacione osobine i zadovoljavaju sve elemente nosivosti i kvaliteta sistema u slučajevima opterećenja i vremenskih uticaja.

Koriste se kod svih vrsta krovova i tipova objekata (industrijska postrojenja, skladišta, radionice, supermarketi, komercijalni i administrativni objekti)..

Svetlosnu kupolu čini termoformirana ljuska, nasadni venac i mehanizam za otvaranje ukoliko je namenjena za otvaranje.

Ljuska kupole

Izrađuje se tehnologijom termoformiranja od

 • pločastog punog akrila (PMMA),
 • pločastog punog polikarbonata,
 • saćastog-strukturnog polikarbonata.

Oblici termoformiranih kupola mogu biti kvadratne, pravougaone ili kružne osnove različitih dimenzija. Osnovni oblik jeste kapljičasti termoformirani oblik, idealan za neometano slivanje meteoroloških padavina.

Termoformirane ljuske kupole su UV stabilne i otporne na metereološke uticaje. Najčešće primenjivana boja ljuske jeste opal bela, zbog dobijanja difuznog prirodnog osvetljenja u unutrašnjosti objekta, koje je najkvalitetnije za sve vrste rada i upotrebe objekta.

Dati materijali se nabavljaju od renomiranih evropskih proizvođača i poseduju potrebne ateste kvaliteta.

Termoformirana ljuska - kupola može biti:

Jednoslojna

Koristi se za prosvetljenje i nema funkciju termičke izolacije objekta

Transparentnost - PMMA providna

93%

Transparentnost - PMMA opal

70%

Nivo zvučne izolacije DIN 52210

22dB

U vrednost

5,57W/m2K

Dvoslojna

Koristi se za prosvetljavanje objekta sa termičkom izolacijom

Transparentnost - PMMA providna

85%

Transparentnost - PMMA opal

65%

Nivo zvučne izolacije DIN 52210

25dB

U vrednost

2,96W/m2K

Troslojna

Koristi se za prosvetljavanje objekta sa poboljšanom termičkom izolacijom

Transparentnost - PMMA providna

78%

Transparentnost - PMMA opal

61%

Nivo zvučne izolacije DIN 52210

28dB

U vrednost

1,36W/m2K

Četvoroslojna

Koristi se za prosvetljavanje objekta sa poboljšanom termičkom izolacijom

Transparentnost - PMMA providna

/

Transparentnost - PMMA opal

/

Nivo zvučne izolacije DIN 52210

/

U vrednost

/

Višelojna sa strukturalnom polikarbonatskom pločom

Koristi se u projektima gde se zahteva najbolja izolacija

Transparentnost - PMMA providna

/

Transparentnost - PMMA opal

/

Nivo zvučne izolacije DIN 52210

/

U vrednost

1,03/m2K

Oblici kupole

Otvaranje kupola

Otvarajuće kupole su opremljenje sa aluminijumskim ramom izrađen od profila aluminijumske legure, konstuktovno povezan sa PVC-silikonskom oblogom koja obezbeđuje termoprekid, kvaliteno naleganja i dihtovanja sa nasadnim vencem. Vezni elementi i šarke su od nerđajućeg metala (inox, prohrom).

  Mogućnost otvaranja za potrebe:
 • ventilacija,
 • odimljavanje.
  Upravljanje može biti:
 • autonomno i samostalno,
 • daljinsko preko centralnog ormara.

Odimljavanje

U slučaju nastanka požara potrebno je da dim u što većoj meri odvedemo iz prostorije, jer on predstavlja najveću opasnost za ljude prilikom evakuacije. Na osnovu poznatog fizičkog zakona, zagrejan vazduha - dim se podiže i penje u najviše prostorije objekta. Da bi dim izašao iz objekta, potrebni su otvori na krovu na koje ugrađujemo svetlosne kupole sa opcijom otvaranja za potrebe odimljavanja.

  Za odvod dima i toplote se koriste dva tipa otvaranja prema Evropskom Standardu EN 12101-2:
 • Otvaranje pomoću temperaturne ampule predstavlja sistem koji je pogodan na mestima gde se požar pojavljuje blizu pozicije otvarajuće kupole, tj. gde dim ima tempreraturu oko 20% temperature vatre.
 • Otvaranje pomoću mehanizma sa elektromotorom 24V DC, koji je povezan na požarnu centralu. Ovaj sitem može da se koristi i za ventilaciju objekta.

Elektro i pneumatski aktuatori se nabavljaju od evropskih proizvođača koji su lideri u ovoj oblasti.

Garancija

Kao rezultat odabranih materijala i usavršene tehnologije termoformiranja garancija za date kupole je 10 godina.

Atesti i sertifikati

  Kupole raspolažu sa sledećim atestima:
 • EN 12101-2 Sistemi za kontrolu dima i toplote — Deo 2: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote,
 • Ispitivanje mehaničke otpornosti prema EN 1873-1:2005,
 • Ispitivanje polimetilakrilnih ploča za svetlosne kupole prema ISO 7823-2
 • Ispitivanje sastava laminatnog nasadnog venca,
 • Ispitivanje toplotne propustljiivosti prema EN 673,
 • Ispitivanje zaptivanja i propustnosti vazduha prema EN 1873:2006